Eduskuntatalo

Virastot ovat pysyviä julkisia yksikköjä, joissa työskentelee viran- ja toimenhaltijoita muodostaen jonkin viranomaisen. Virastot voivat olla koko valtion alueella toimivia keskusvirastoja tai valtion osan alueella toimivia paikallisvirastoja. Tällaisia ovat esimerkiksi maakunnat ja kunnat.

Kuva: Janne Hellsten/Flickr/Wikimedia Commons