Terveyslinkkejä

Potilas- ja omaisjärjestöt

Pitäisikö tupakointi kieltää Suomessa kokonaan?

Näytä tilanne

Loading ... Loading ...

Apteekkikosmetiikkaa verkkokaupasta - Apteekkituotteet.fi

Tilaa Apu Terveys -lehti. Kaupan päälle hyödyllinen lahja.

Tilaa tästä vuoden ET Terveys -lehdet. Kaupan päälle lahja.

Tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista

Terveys voidaan määritellä negatiivisesti ruumiillisten ja henkisten sairauksien poissaolona tai positiivisesti hyvänä ruumiin ja hengen tilana, jota kuvaa parhaiten sana hyvinvointi. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan terveys on ”päivittäisen elämän voimavara, ei elämän päämäärä. Terveys sisältää sosiaaliset ja henkilökohtaiset voimavarat sekä fyysisen toimintakyvyn”.

Hyvinvoinnilla viitataan yleensä vaurauteen ja hyvään terveydentilaan, mutta käsitteenä se on hyvin subjektiivinen konsepti. Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, sekä mitattavista asioista että yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Mitattaviksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä terveys, elinolot ja toimeentulo. Yksilöllisiä tekijöitä ovat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus, jotka tukevat yleensä toinen toisiaan.

Jokainen ihminen määrittää terveytensä omalla tavallaan. Oma koettu terveys voi poiketa paljonkin lääkärin tai muiden ihmisten käsityksestä. Ihminen voi tuntea itsensä terveeksi, vaikka hänellä olisi vaikeitakin vammoja tai sairauksia. Omakohtaiseen arvioon vaikuttavat hänen omat tavoitteensa sekä se millaisessa fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä hän elää.

Terveys on hyvin suhteellinen käsite. Esimerkiksi lievä sormivamma ei yleensä estä opettajan työskentelyä, mutta voi rajoittaa viulistin elämää rankastikin. Vaikeasti liikuntavammainen voi kokea oman terveytensä hyväksi, jos hän elää ympäristössä, joka helpottaa hänen liikkumistaan ja saa tarvittaessa tukea läheisiltään. Koetun terveyden tärkeitä osia ovat riippumattomuus, autonomia sekä kyky ja mahdollisuus päättää omista asioistaan ja huolehtia itsestään.

Terveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen on jatkuva prosessi, johon vaikuttavat terveydenhuollon tietämyksen ja käytäntöjen kehittyminen, mutta myös henkilökohtaiset strategiat ja toimet pysyä terveenä.

Terveellinen ruokavalio on yksi tärkeimmistä tavoista ylläpitää henkilökohtaista terveyttä. Terveelliseen ruokavalioon kuuluu erilaisia kasvi- ja eläinperäisiä ravintoaineita, jotka tarjoavat elimistölle sen tarvitsemia ravinteita. Ravinteet antavat keholle energiaa ja saavat sen pysymään hyvässä kunnossa. Ravinteet säätelevät kehon prosesseja, kuten verenpainetta, sekä auttavat rakentamaan ja vahvistamaan luita, lihaksia ja jänteitä. Ruokapyramidi on pyramidin muotoinen opas terveellisiin ruokiin jaoteltuna osioihin. Terveelliset ravintovalinnat auttavat vähentämään esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien riskiä.

Fyysinen liikunta parantaa ja ylläpitää fyysistä kuntoa sekä yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Se vahvistaa lihaksia ja parantaa sydän- ja verisuonijärjestelmää.

Riittävä uni on olennainen tekijä terveyden ylläpitämisessä. Lapsilla uni on elintärkeää myös kasvun ja kehityksen kannalta. Jatkuvat unihäiriöt on liitetty useisiin kroonisten terveysongelmiin ja lisäävät sairausherkkyyttä. Nukkuminen säätelee ihmisen aineenvaihduntaa ja on siksi tärkeässä osassa myös painonhallinnassa.

Lähteet: Wikipedia [1], [2], [3], Duodecim Terveyskirjasto [1], [2].